Helsjöns styrelse och organisation

Helsjön folkhögskola leds av Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola (förkortas Helsjöns styrelse). Styrelsen för Helsjön folkhögskola utses av en valberedning bestående  av representanter från Göteborgs stiftsstyrelse, Göteborgs stadsmission, Svenska kyrkans unga och Sensus.

Främre raden från vänster: Helena Ledwon, Lise-Lotte Wallin
Bakre raden från vänster:  Malin Oest, Anders Helgeson, Gudrun Norrfjärd, Gunnar Törnqvist och Lars Härenstam.

Styrelse
Mandatperiod 190101-221231
Gunnar Törnqvist, ordförande, e-post gunnar@gunnartornqvist.se, mobil 0708-871187
Malin Oest
Anders Helgesson

Mandatperiod 170101-201231
Helena Ledwon
Gudrun Norrfjärd
Ingvar Henriksson
Sara Larsson

samt rektor Lise-Lotte Wallin

Personalrepresentant
Elise Arnell

Revisorer
Utsedda av Helsjöns styrelse
Maria Claesson, ACREVI
Bengt Axbrink
Björn Ellison, ersättare, ACREVI
Sten-Edgar Staxäng, ersättare

Utsedda av Göteborgs stiftsstyrelse
Kai Bengtsson
Bengt Björkman, ersättare