Om HelsjönFair Tradebutik

Fair Tradebutik

Lilla Boden
På Helsjön Folkhögskola vill vi öka kunskapen om Rättvis handel genom folkbildning, information och försäljning. Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd.

I Lilla Boden, numera medlem i Fair Trade återförsäljarna som ”Fair Trade mix”, säljer vi hantverk, choklad och livsmedel från många olika producenter både medlemmar i WFTO, World Fair Trade Organisation, och Fairtrademärkta produkter enligt FLO, Fairtrade International. Dessutom finns det andra varor som skrivmaterial, böcker, CD-skivor och hygienartiklar eftersom vi vill vara en service för våra gäster både på folkhögskolan och på kursgården.

Läs mer på www.fairtradeorg.se och www.fairtrade.se

Öppettider
Under terminstid i regel öppet vardagar 12.30 – 13.15 eller efter överenskommelse på telefon 0320-20 58 35 eller 0761-07 34 94. Ring gärna i förväg om du vill komma hit bara för att handla så vi säkert kan hjälpa dig, då beläggningen särskilt sommartid kan variera mycket och Lilla Boden i första hand servar våra gäster på skolan/kursgården.

Kontaktperson
Karin Hugert
0761-07 34 94