Helsjön går över till distansundervisning

Från och med 18 mars läggs stora delar av undervisningen på Helsjön folkhögskola om till distansundervisning, i enlighet med rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta gör vi för att minska smittspridning och jämna ut kurvan som gör att sjukvården klarar av att hantera alla som blir sjuka.

Det innebär inte att Helsjön stänger helt. Internatet är öppet. Administration och servicepersonal finns på plats. Matsalen och kursgården är öppna för besökare.

Eftersom verksamheten fortsätter, fast i annan form, finns vi tillgängliga på mejl och telefon som vanligt. Kontakta kursansvariga lärare om du har frågor kring dina studier. Kontaktuppgifter finns här.

Visa hänsyn i möten med varandra och ta hand om er!