Grön diakoni i praktiken

Nätverket för grön diakoni inbjuder till en heldag kring temat
GRÖN DIAKONI

När:
Onsdagen den 23/9 kl 9.00-17.00

Var:
Helsjön Folkhögskola

Kostnad:
500kr inkl lunch och fika

Medverkande:
Therese Söderlind, Monica Johansson,
Maja Påsse-Sundvall, Martin Lindman,
Charlotte Arnelin, Margareta Thomasson,
Karin Hugert och Gabriella Åberg

Under dagen kommer vi få höra om två olika verksamheter;
”Allerums trädgårdsdiakoni” som under många år tagit emot långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa personer i rehabiliterande syfte och
Mötesplats Prästgården i Länghem” som kommer dela tankar om och erfarenheter av förankrings och etableringsarbete då man vill utveckla sin verksamhet genom att använda utemiljön. Vi kommer även få delta i praktiska moment.
Ett mer detaljerat program skickas ut inför kursen för de som anmält sig.

Vi ser fram emot en fin dag med kunskapsutbyte, samtal och goda möten!

Välkomna!

Anmälan senast 11/9 till marianne.karlsson@helsjon.se

För mer information kontakta gabriella.aberg@helsjon.se

Inbjudan som pdf


Vi hoppas kunna genomföra denna träff genom att anpassa oss utifrån då gällande corona-restriktioner. Detta kommer bland annat innebära att det blir ett begränsat deltagarantal och att vi placerar oss i lokalen med väl tilltagna avstånd. Helsjön har även anpassat serveringen i matsalen utifrån restriktionerna
.