25 mars

Jazz, pop, rock och klassiskt. Utmärkande för musiklinjen på Helsjön är den stora genrebredden. Fokus ligger både på din solistiska utveckling på ditt instrument och på att du blir en rutinerad ensemblemusiker.

Läs mer om Musiklinjen och ansökan här.