Lise-Lotte Wallin lämnar oasen efter 17 år

Lise-Lotte Wallin började sin tjänst som rektor på Helsjön folkhögskola i januari 2005. Vid årsskiftet går hon i pension. Folkhögskolans demokratiperspektiv och möjligheten att få hjälpa människor att växa är några saker som bidragit till att Lise-Lotte har stannat på Helsjön i sjutton år.

– För mig har mitt jobb tre tydliga perspektiv: jag är teolog, folkbildare och chef.  Men det viktigaste är rollen som egentligen alla som arbetar med bildning har; att få andra att växa.

När Lise-Lotte kom till rektorstjänsten på Helsjön från en motsvarande tjänst på Oskarshams folkhögskola, säger hon att det var som att komma hem.

– Jag var bibellärare på skolan under fyra år på 80-talet, och innan dess hade jag varit här på ungdomsläger. Helsjön har alltid haft en stor del av mitt hjärta, så det var ett enkelt beslut att tacka ja.

Lise-Lotte berättar att Helsjöns roll som kyrklig folkhögskola har varit viktig, både för skolans utveckling och för det som Helsjön har kunnat bidra till inom kyrkan.

– Jag tycker att vi har lyckats bra med våra distanskurser och kyrkvärdskurser. Vi har fått goda recensioner från församlingarna och ett mycket stort stöd, inte minst från Göteborgs stift. Jag tänker att vi kan vara de ideellas fortbildningsplats, en viktig medarbetargrupp i kyrkan som inte har en självklar plattform för fortbildning.

En annan verksamhet som också syftar till att lyfta dem som inte har en självklar plats är skolans SFI-utbildningar. Att Helsjön fick SFI-rättigheter är något som Lise-Lotte lyfter fram som en pusselbit i det som idag är skolans profil.

– Det är ju mycket som har utvecklats under tiden jag har varit här. En sak som har varit spännande att följa är utvecklingen av musiklinjen. Idag har vi en bred, modern och attraktiv musikutbildning, och just nu gör vi en extra investering på nya musiklokaler. Det gäller att hela tiden se hur samtiden ser ut och hur vi på bästa sätt kan förändras med den, säger Lise-Lotte.

En helt grundläggande och ständigt aktuell fråga är folkbildningens demokratiuppdrag, som också har varit en viktig del av Lise-Lottes engagemang på Helsjön.

– Det som var självklart på 60- och 70-talet är inte det längre. Inte ens här hemma i Sverige. Alla vill ha demokrati, men alla inser inte att vi faktiskt måste kämpa för det. Jag är stolt över att det är en fråga som folkhögskolorna har axlat, säger Lise-Lotte.

Som på många andra håll är ekonomin en utmaning för skolan. Samtidigt som kostnaderna har ökat har deltagarkronan varit på samma nivå de senaste tre åren.

– Den ständiga frågan är hur mycket vi kan slimma organisationen, säger Lise-Lotte.

Idag tittar solen äntligen fram över sjön nedanför skolan efter många gråa novemberdagar, och det är lätt att förstå Lise-Lottes beskrivning av Helsjön som en oas.

– Helsjön är en helande plats, på många sätt. Jag tycker det är ljuvligt att sitta högt uppe på Texelberget och se ut över landskapet, men det finns också viktiga rötter att vårda. Helsjöns rötter är kurorten dit människor kom för att helas. Idag sker helandet på annat sätt, men människan är fortfarande i fokus.

Att Lise-Lotte också helst sätter människan i fokus leder såklart till att annat nedprioriteras.

– Jag har en misskött trädgård som kanske kan få lite mer kärlek nu, säger Lise-Lotte med ett skratt.

– Jag hoppas kunna vara lite mer aktiv i församlingen, och få mer tid att dröja kvar i tankarna, att reflektera och filosofera. Det ser jag fram emot!

Lise-Lotte Wallin kommer att avtackas vid Helsjöns julfest 15 december. I januari efterträds hon av Elise Arnell, som nu arbetar som lärare på Helsjön folkhögskola.

Tomas Pettersson

publicerat av Tomas Pettersson
14 dec, 2022

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30