Är du vår nya rektor?

skrivet av Tomas Pettersson
16 feb, 2022

Vår nuvarande rektor går i pension och därför söker vi hennes efterträdare.

Vi söker dig som är

  • en engagerad folkbildare som brinner för undervisning, och har människors växande som främsta mål
  • en lyhörd beslutsfattare som tar ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi

Helsjöns verksamhet

Helsjön folkhögskola grundades 1953, och är en rörelsedriven folkhögskola knuten till Svenska kyrkan, med Göteborgs stift, Sensus, Svenska kyrkans unga och Göteborgs kyrkliga stadsmission som huvudmän. Utöver folkhögskolan är Helsjön också en konferensanläggning.

Helsjön folkhögskola är förankrad i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition och i den geografiska platsens historia. Till Helsjön har människor kommit i flera hundra år för att hitta en källa till liv i hållbarhet. De historiska rottrådarna finns kvar i dagens Helsjön, i den brytningstid som på många sätt råder i vårt samhälle, lokalt och globalt.

Helsjön ligger naturskönt mitt i triangeln Göteborg ‑ Varberg ‑ Borås. På skolan finns både internat och externat. Skolans huvudinriktningar är Musiklinje, Allmän kurs och olika kyrkliga utbildningar. Skolan driver också en odlarkurs, utbildning för anhörigkonsulenter och ett antal kortare kurser av olika karaktär. Internatet och kursgården har ca 16.000 övernattningar per år. Helsjön har en filial i Göteborg där vi tillsammans med Nylöse pastorat driver ENVIS – en väg in i det svenska samhället. Helsjön har ett gott anseende och sedan flera år ett metodiskt utvecklat hållbarhets- och miljöarbete, som präglar hela verksamheten.

Helsjöns möjligheter och utmaningar

Helsjön folkhögskola vill vara en plats präglad av öppenhet och mod, där olika livssyner får mötas. I goda möten där olika erfarenheter, tro och kunskap delas, kan lärande och fördjupning äga rum. Helsjön är ett sammanhang, och vill verka för ett samhälle, där varje människas rätt till liv i värdighet respekteras. Därför är varje människas delaktighet både ett mål och ett medel.

Skolan vill förädla den demokratiska samtalsstrukturen på skolan enligt folkbildningens grundidéer, och utveckla våra arbetssätt i takt med förändringar i samhället.

Det innebär bland annat respekt gentemot oliktänkande och inför samtliga argument, och att utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Vi hoppas att du som rektor brinner för dessa frågor och tillsammans med personal, styrelse och elever vill förvalta, vidareutveckla och förädla demokratin på Helsjön folkhögskola.

Vad innebär uppdraget som rektor?

Helsjön folkhögskola drivs som en stiftelse, där rektor sitter med i styrelsen. Idag har skolan 46 anställda och omsätter ca 25 miljoner.

Rektor leder arbetet på skolan med hjälp av en ledningsgrupp bestående av rektor, studierektor, ekonomiansvarig och kökschef. Tillsammans med medarbetarna driver du verksamheten och det pedagogiska arbete utifrån uppsatta mål. Tjänsten medför ett självständigt arbete under stort eget ansvar, och innefattar även undervisning – företrädesvis i teologiska ämnen.

Rollen ställer krav på flera års erfarenhet av att leda, driva och utveckla verksamhet med ansvar för organisation, ekonomi och medarbetare.

Som rektor för Helsjön folkhögskola möter du människor med olika bakgrund, olika behov och olika drömmar. Du har tät kontakt med skolans personal och deltagare och med samhället omkring skolan. Du har kontakter med Svenska kyrkans olika delar, med kommun och myndigheter.

Vem söker vi?

Vi söker dig som tillsammans med medarbetarna har förmågan, att utveckla Helsjön som folkhögskola och organisation.

  • Du har erfarenhet av och kunskap om folkbildning och interkulturella möten
  • Du har erfarenhet av Svenska kyrkans organisation och delar skolans kristna värdegrund
  • Du är en prestigelös, trygg och närvarande ledare som visar intresse och förståelse för andra utan att tappa förmågan att göra rationella bedömningar
  • Du är lyhörd, kan skapa delaktighet och delegera
  • Du är en god kommunikatör både inåt i verksamheten och utåt
  • Du är förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete

Vi önskar att tjänsten tillsätts under 2022, allra senast januari 2023.

Skicka din ansökan till gunnar.tornqvist@helsjon.se.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Gunnar Törnqvist, gunnar.tornqvist@helsjon.se, 0708-87 11 87

Personalrepresentant och facklig företrädare: Gunnar Åberg, gunnar.aberg@helsjon.se, 0706-687328

Rektor: Liselotte Wallin, lise-lotte.wallin@helsjon.se, 0705-57 39 98

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30