Kyrkvärdskurs – Gudstjänst och förbön 25-26 oktober 2024

HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

En fördjupningskurs för den som tidigare gått kyrkvärdskurs grund.

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 800 kr

Anmälan senast 11 oktober i nedanstående formulär 

För frågor kontakta Marianne Karlsson på telefon 0320-20 58 40 eller info@helsjon.se

Program för gudstjänst och förbön

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna
Gudstjänstens rötter
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Gudstjänst – Liturgi
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Kyrkans förbön
12.00 Lunch
13.00 Kyrkans förbön forts.
14.45 Kaffe

Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.

 

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30