Kyrkvärdskurs grundkurs 27-28 september 2024

Under kursen arbetar vi med kyrkvärdens uppgifter och ser vad säger Kyrkoordningen om kyrkvärdskapet. Vi går igenom kyrkoåret, de liturgiska färgerna och ser på kyrkorummet och gudstjänstens huvuddrag. Vi har en kort textläsningsgenomgång, hur vi använder rösten och hur vi framför en text. Vi går också igenom de liturgiska kläderna och dukar nattvardsbordet.

Målgrupp: Nya och tidigare kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 800 kr

Anmälan senast 13 september

För frågor kontakta Marianne Karlsson på telefon 0320-20 58 40
eller info@helsjon.se

Program för grundkursen

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna. Att vara kyrkvärd – mening och uppgift
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Kyrkoåret, kyrkorummet och gudstjänsten
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Praktisk övning
– rösten och kroppen i gudstjänsten
– duka nattvardsbordet och kläderna i gudstjänsten
12.00 Middag
13.00 Praktisk övning, se förmiddagen
14.00 Svenska kyrkan idag – en kort presentation
Kaffe

Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.
publicerat av Hanna Isaksson
26 maj, 2024

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30