Våra utbildningarÖvriga kurserKristen spiritualitet

Kristen spiritualitet

Välkommen till en folkhögskolekurs  som syftar till fördjupning av det kristna livet, med andlig vägledning på ignatiansk grund.

Kursen Kristen spiritualitet vänder sig till dig som…
… längtar efter fördjupning i ditt liv som kristen.
… tänker att du skulle vilja att Gud fick mer utrymme i ditt liv.
… vill utforska fler av de möjligheter som finns i bönen och kyrkans tradition.
… söker efter större kunskap om bibelns berättelser och kyrkans inre liv.
… vill upptäcka mer av Guds närvaro i vardagen.

Kurstid:
Kursen startar 22 augusti och pågår varje torsdag fram till 5 december. Tid: 9-16. Utöver undervisningen på torsdagarna ingår vissa hemuppgifter, regelbundna själavårdssamtal och en helgretreat.

Kursplats:
Kungsgatan 45, mitt i centrala Göteborg.

Kursupplägg:

  • Föreläsningar med kursledare och gästföreläsare
  • Bibelstudier
  • Samtal och diskussion
  • Böneövningar
  • Tredagarsretreat på Helsjöns folkhögskola 4-6/10

 

Studierna bygger på folkbildningens grundtanke med erfarenhetsbaserad kunskap där kursdeltagarna tillsammans bildar sig och utvecklas.

Ur programmet:
Vad är min längtan? – Sanningen gör oss fria – Biblisk kunskapssyn – Identitet och kallelse – Att upptäcka Gud i allt – Förbön för världen

Kostnad: 100 kr för materialkostnad samt kostnad för en helgretreat fredag till söndag i enkelrum ca 2 000 kr.

Kursledare:
Anna Sophia Bonde, bibellärare på Helsjön folkhögskola. E-post annasophia.bonde@helsjon.se

Josefine Callenberg, domkyrkokomminister, retreatledare. E-post josefine.callenberg@svenskakyrkan.se

Mike Boije, verksamhetsutvecklare i Evangeliska brödraförsamlingen. E-post mike@evangeliskabrodraforsamlingen.se

Kursanordnare:
Helsjön folkhögskola i samarbete med Evangeliska brödraförsamlingen och Göteborgs Domkyrkoförsamling.

 

Anmäl dig i nedanstående formulär.

Kursanmälan Kristen spiritualitet

 

Verification