Jesu liknelser i nytt ljus

Jesu liknelser är kända och älskade, men också mångtydiga och svårtolkade. Därför är de öppna för nya perspektiv som ofta gör dem förvånansvärt aktuella. Under den här kursen kommer vi att läsa Jesu liknelser i ljuset av andra bibeltexter och paralleller i den judiska traditionen.  Kanske kan vi då förstå vissa liknelser bättre?  På vilket sätt är Jesu liknelser speciella eller rentav unika, och vad säger de oss idag?

Kursen är lämplig för varje bibelläsare och inte minst för lärare och förkunnare. Därför passar den också som fortbildning. Ett detaljerat kursintyg kommer att utfärdas.

Lärare: Göran Larsson och Jesper Svartvik, båda präster inom Svenska kyrkan. De har under många år arbetat i Jerusalem och har en lång erfarenhet av bibeltolkning i mötet mellan judar och kristna.

Datum: 12-15 juni, från måndag lunch till torsdag lunch.

Kostnad för helpension: Enkelrum från 4 394 kr, dubbelrum från 4 094 kr per person.

Anmälan på nedanstående blankett, eller till marianne.karlsson@helsjon.se
0320-20 58 40

Sista anmälningsdag: 29 maj

publicerat av Marianne Karlsson
6 apr, 2023

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30