Internationella kvinnodagen

Idag uppmärksammar vi kvinnor genom historien. En kvinna som haft stor betydelse för folkbildningen och som vi ägnar lite extra uppmärksamhet är Ellen Key. Hon gjorde skillnad på kunskap och bildning. Ett känt citat från Ellen Key är: ”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”

Vi belyser även några betydelsefulla författarinnor idag, såsom Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren.

publicerat av Hanna Isaksson
8 mar, 2021

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30