Helsjöns basår – för invandrare i Göteborg

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Som en del av verksamheten ENVIS, En väg in i det svenska samhället, erbjuder Helsjöns folkhögskola ett utvecklingsår med möjlighet till påbyggnad, Helsjöns basår.

Basåret – praktisk svenska vänder sig till den som har svenska som andraspråk och vill förbättra sin möjlighet att klara av vardagen i det svenska samhället, må bra och förstå system, normer och värden. Vi arbetar med språket framför allt muntligt.

Basåret – SFI-spåret ger den som har kommit lite längre i sin språkutveckling möjlighet att öva mer på att läsa och skriva på svenska.

Basåret berättigar inte till studiemedel.

Var? För nuvarande i lokal i Bergsjöns kyrka vid Rymdtorget i Göteborg.

När? Dagtid måndag – fredag.

Programtider

Hösten: 17 augusti – 20 december 2022, lov vecka 44
Våren: 9 januari – 2 juni 2023, lov vecka 7 och 15

Veckans innehåll, heltid 5 dagar/vecka

  • Grundläggande träning i att tala och förstå svenska språket tillsammans med pedagoger
  • Svenska/SFI
  • Gemenskap
  • Rörelse och hälsa
  • Vardaglig matematik, samhällsinformation och IT-kunskap
  • Den svenska naturen
  • Orientering om samhälle, religion, svensk historia och geografi
  • Praktisk språkträning med svensktalande volontärer
  • Skapande och svenska genom hantverk och estetisk verksamhet
  • Svenska genom musiken

Det finns möjlighet att vara med på deltid enligt överenskommelse med samordnaren. I förekommande fall kan basåret också kombineras med praktik på Erikshjälpen second hand i Kortedala eller arbetsträning/praktik i Textilateljén.

Vem kan söka?
Den som befinner sig på B-nivå i SFI eller högre och är grundläggande läs- och skrivkunnig på svenska.

Hur söker man?
Ansökan Helsjöns basår OBS! pdf-fil – fyll i, skanna och skicka till samordnare Andrea Bruzelius med e-post andrea.bruzelius@helsjon.se eller med post till Allhelgonakyrkan, Årstidsgatan 1, 415 13 Göteborg.

Frågor? 
Kontakta Andrea Bruzelius via mail andrea.bruzelius@helsjon.se eller telefon 0737-73 10 83.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30