Biodling

skrivet av Hanna Isaksson
22 feb, 2023

I samarbete med Sensus kommer det under våren att ges en nybörjarkurs för biodling på Helsjön.

Under ledning av Annika Bengtsson från Marks Härads Biodlareförening kommer tolv deltagare få lära sig grunderna i denna ädla konst.

Kursen som börjar vecka 8, är redan fulltecknad.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30