Att vara kyrka

HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Att vara kyrka är en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Utbildningen vänder sig till församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang.

Under kursen får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om bl a det det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med ideella medarbetare. Ytterligare beskrivning av kursen och innehållet finns att läsa här 

Träffar på Helsjön under läsåret 24/25:

1-3 oktober 2024

18-20 november 2024

28 – 29 januari 2025 (digitalt, dvs inte på Helsjön)

8-9 april 2025

Kostnad: 12 200 kr

Kursen bekostas av Ideellt forum och Helsjön folkhögskola.
Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen.

Kursledning:

Carina Frykman, Göteborgs stift
Lena Linde, Skara stift
Fredrik Beverhjelm, Lunds stift
Sofia Nordin, Helsjön folkhögskola
Lise-Lotte Wallin, Helsjön folkhögskola

Mer information:

www.ideelltforum.se
Sofia Nordin, teologpedagog, Helsjön folkhögskola
e-post: sofia.nordin@helsjon.se
telefon: 0320-23 16 44

Ansökan:

I ansökan ska en motivering från församlingsledningen bifogas.

Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Utbildningen motsvarar cirka kvartsfart.

Ansök senast den 13 juni via formuläret nedan

Click or drag a file to this area to upload.
Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30