Är du den vi söker?

skrivet av Tomas Pettersson
13 dec, 2021

Helsjön folkhögskola vill vara en miljö där den enskilda människan får möjlighet att vara den hon är och växa i riktning mot det hon kan bli. För att nå dit arbetar vi kontinuerligt med att utveckla skolan och nu vill vi ta ytterligare ett steg.

Vi vill göra det tillsammans med dig som är teolog, pedagog eller kanske både och. Som vill både fördjupa och ta ett kliv framåt.

Kanske är du prästvigd, men framförallt är du en teamarbetare och generalist. Du är intresserad av att utveckla folkbildningen tillsammans med våra deltagare, att skapa ett mikrokosmos av demokrati på skolan, och att koppla samman teologi, pedagogik och demokratiskt utvecklingsarbete i en specialistkompetens.

Vi tror att du är bra på samtal, både mellan fyra ögon på skolan, och mellan Helsjön och andra organisationer, med målet att dra världen till skolan och skolan till världen.

Det blir allt tydligare att vi i Sverige inte kan ta vår demokrati och varje människas värde och värdighet för given – vi behöver på alla sätt kämpa för att upprätthålla och utveckla demokratiska och inkluderande värderingar och förhållningssätt. Både inom folkbildningen och i vår tradition har vi sett att vi gör detta bäst genom att möta varandra i ögonhöjd.

Detta innebär att du kommer att befinna dig i folkhögskolans mitt, och ha en central roll för Helsjöns grunduppdrag. Du kommer att arbeta nära teologer och kurator, och ha samtalet som huvudsakligt verktyg, samtidigt som du undervisar på våra folkhögskolekurser. Många av deltagarna bor på skolans internat, och ett flertal av lärarna har sitt vardagsliv i närheten. Vi tror på långsiktiga, kontinuerliga relationer och ser gärna att du tar del av alla aspekter av folkhögskolelivet.

Helsjön folkhögskola är knuten till Svenska kyrkan och i din tjänst kommer du även att arbeta nära stiftskansli och församlingar i Göteborgs stift. Övriga huvudmän för skolan är Göteborgs stadsmission, Svenska kyrkans unga och Sensus.

Folkhögskolan är en unik miljö, där allt sker i samverkan med varandra, för att stärka både individen och gruppen. Enligt Folkbildningsrådet är folkbildning ”ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin”.

Helsjön folkhögskola – Vilka är vi, och vad vill vi?

Helsjön folkhögskola har sin förankring i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition och i den geografiska platsens historia. Hit har människor kommit i flera hundra år för att hitta källan till liv i hållbarhet. De historiska rottrådarna finns kvar i det Helsjön vi är idag, i den brytningstid som på många sätt råder i vårt samhälle, lokalt och globalt.

Trygga i vår egen kristna tradition, och för att omvärlden ser ut som den gör, vill vi att Helsjön ska vara en plats präglad av öppenhet och mod där olika livssyner får mötas. I goda möten där olika erfarenheter, tro och kunskap delas, kan lärande och fördjupning äga rum. Kulturen hjälper oss att förstärka och nyansera livets erfarenheter och längtan. Helsjön är ett sammanhang, och vill verka för ett samhälle, där varje människas rätt till liv i värdighet respekteras. Därför är varje människas delaktighet både ett mål och ett medel.

Vill du bli en del av Helsjöns utvecklingsarbete?

Hör av dig!

Ordförande Gunnar Törnqvist, gunnar@gunnartornqvist.se, 0708-87 11 87

Rektor Lise-Lotte Wallin, lise-lotte.wallin@helsjon.se, 0320-20 58 30, 0705-57 39 98

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30