Anhörigperspektiv – fördjupning

En fördjupningskurs för dig som arbetar med stöd till anhöriga. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola.  

sök senast

Öppet för sen ansökan

Snabbfakta

Längd 1 år, halvfart distans

Kursstart 20 augusti 2024

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för boende och mat. Om du bor på skolan vid träffarna betalar du totalt 16 680 kr.

Behörighetskrav Examen från gymnasium eller motsvarande.

Kontaktperson

Gabriella Åberg, 0320-20 58 30


Samverkan med Anhörigas Riksförbund

Under kursträffarna inhämtas kunskap genom föreläsningar, olika typer av seminarier och  gruppaktiviteter. Ett viktigt återkommande moment är handledande samtal där vi tillsammans med psykolog ges möjlighet att samtala om yrkesroll och arbetsrelaterade frågor.
Mellan kursträffarna arbetar du med studieuppgifter och reflektioner via en lärplattform på internet.


Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigperspektiv och stöd till anhöriga ur olika infallsvinklar
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som stöd till anhöriga ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om krisreaktioner och olika copingstrategier
  • Ha kunskap om och reflektera över etik och juridik som är kopplad till arbetsfältet

Kurstid

Höstterminen 2024, 20 augusti – 20 december med obligatoriska träffar på Helsjön den 20-22 augusti, 9 -11 oktober samt 27-29 november. Vårterminen 2025, 8 januari – 13 juni med obligatoriska träffar på Helsjön den 22 – 24 januari, 12 – 14 mars samt 11-13 juni.

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar totalt 16 680 kr (2 780/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar totalt 6 300 kr (1050/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp

Yrkesgrupper som på något sätt möter anhöriga i sin profession, till exempel personal i hälso- och sjukvård, omsorg, anhörigkonsulenter, biståndshandläggare och socialsekreterare. 

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvarig

Gabriella Åberg Helsjön folkhögskola gabriella.aberg@helsjon.se

Kursplan hittar du här.

Ansökan

Ansökan görs via vårt administrationsverktyg Schoolsoft. 


Lärare på kursen

Gabriella Åberg

Kursansvarig för Odlarglädje och skapelsekärlek samt Anhörigperspektiv – fördjupning

gabriella.aberg@helsjon.se

Martina Takter

Kursansvarig Anhörigperspektiv – fördjupning
Kanslichef anhörigas riksförbund

martina.takter@anhorigasriksforbund.se

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30