Anhörigperspektiv – fördjupning

En fördjupningskurs för dig som arbetar med stöd till anhöriga. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola.  

Sök senast

2023

30

JUNI

Snabbfakta

Längd 1 år, halvfart distans

Kursstart 23 augusti 2023

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för boende och mat. Om du bor på skolan vid träffarna betalar du totalt 16 200 kr.

Behörighetskrav Examen från gymnasium eller motsvarande.

Kontaktperson

Gabriella Åberg, 0320-20 58 30


Samverkan med Anhörigas Riksförbund

Under kursträffarna inhämtas kunskap genom föreläsningar, olika typer av seminarier och  gruppaktiviteter. Ett viktigt återkommande moment är handledande samtal där vi tillsammans med psykolog ges möjlighet att samtala om yrkesroll och arbetsrelaterade frågor.
Mellan kursträffarna arbetar du med studieuppgifter och reflektioner via en lärplattform på internet.


Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigperspektiv och stöd till anhöriga ur olika infallsvinklar
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som stöd till anhöriga ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om krisreaktioner och olika copingstrategier
  • Ha kunskap om och reflektera över etik och juridik som är kopplad till arbetsfältet

Kurstid

Höstterminen 2023, 23 augusti – 19 december med obligatoriska träffar på Helsjön den 23-25 augusti, 3 -5 oktober samt 29 november – 1 december. Vårterminen 2024, 9 januari – 31 maj med obligatoriska träffar på Helsjön den 24 – 26 januari, 13 – 15 mars samt 29 -31 maj.

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar totalt 16 200 kr (2 700/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar totalt 6 120 kr (1020/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp

Yrkesgrupper som på något sätt möter anhöriga i sin profession, till exempel personal i hälso- och sjukvård, omsorg, anhörigkonsulenter, biståndshandläggare och socialsekreterare. 

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvariga

Gabriella Åberg Helsjön folkhögskola gabriella.aberg@helsjon.se och Julia Charleson Anhörigas Riksförbund, julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

Kursplan hittar du här.

Ansökan

Ansökan görs via vårt administrationsverktyg Schoolsoft. 


Kursansvariga

Gabriella Åberg

Kursansvarig för Odlarglädje och skapelsekärlek samt Anhörigperspektiv – fördjupning

gabriella.aberg@helsjon.se

Julia Charleson

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30