Våra utbildningarÖvriga kurserAnhörigkonsulent – fördjupning

Anhörigkonsulent – fördjupning

Det här är en eftergymnasial fördjupningskurs för dig som idag arbetar som anhörigkonsulent eller liknande i en kommun. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjöns folkhögskola. Däremellan uppgifter och reflektioner via lärplattform på internet.

Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjöns folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigomsorg ur olika perspektiv
  • Ha kunskap om och reflektera över juridiken kopplat till arbetsfältet
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik och ha ett pedagogiskt förhållningssätt
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som anhörigkonsulent ur olika perspektiv

Kurstid

Kursstart vårterminen 2021, 9 februari – 20 maj med obligatoriska träffar på Helsjön den 9-11 februari, 23-25 mars samt 18-20 maj. Höstterminen startar den 7 september – 2 december 2021 med obligatoriska träffar på Helsjön den 7-9 september, 19-21 oktober samt 30 november – 2 december.

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar preliminärt totalt 13 200 kr (2 200/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar preliminärt totalt 4 800 kr (800/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat. Observera att detta är priser från läsåret 20/21.

Målgrupp

Anhörigkonsulenter eller andra yrkesgrupper som möter anhöriga i sin profession, t ex biståndshandläggare och personal inom vården.

Antagningskrav

Examen från gymnasium eller motsvarande.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvariga

Gabriella Åberg Helsjöns folkhögskola e-post gabriella.aberg@helsjon.se och Julia Charleson Anhörigas Riksförbund, e-post julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

 

Ansök senast 15 november 2020.

Ansökningsformulär (Webbformulär via vårt administrationssystem schoolsoft)