Anhörigkonsulent – fördjupning

Det här är en eftergymnasial fördjupningskurs för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola. Under kursträffarna inhämtas kunskap genom föreläsningar, olika typer av seminarier och  gruppaktiviteter. Ett viktigt återkommande moment är professionell grupphandledning med psykolog. Mellan kursträffarna arbetar du med studieuppgifter och reflektioner via lärplattform på internet.

Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigomsorg ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som anhörigkonsulent ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om krisreaktioner och olika copingstrategier
  • Ha kunskap om och reflektera över etik och juridik som är kopplad till arbetsfältet

Kurstid

Kursstart vårterminen 2021, 9 februari – 20 maj med obligatoriska träffar på Helsjön den 9-11 februari, 23-25 mars samt 18-20 maj. Höstterminen startar den 7 september – 2 december 2021 med obligatoriska träffar på Helsjön den 7-9 september, 19-21 oktober samt 30 november – 2 december.

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar totalt 14 130 kr (2 355/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar totalt 5 550 kr (925/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp

Anhörigkonsulenter eller andra yrkesgrupper som möter anhöriga i sin profession, t ex biståndshandläggare och personal inom vården.

Antagningskrav

Examen från gymnasium eller motsvarande.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvariga

Gabriella Åberg Helsjön folkhögskola gabriella.aberg@helsjon.se och Julia Charleson Anhörigas Riksförbund, julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

Kursplan hittar du här.

Ansökan

Ansökan är nu tyvärr stängd, sista ansökningsdag var den 15 november för kursstart vårterminen 2021