Anhörigkonsulent – fördjupning

En fördjupningskurs för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola.  

Sök senast

Ansökan stängd för läsåret 22/23

Snabbfakta

Längd 1 år, halvfart distans

Kursstart 23 augusti 2022

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för boende och mat. Om du bor på skolan vid träffarna betalar du totalt 14 520 kr.

Behörighetskrav Examen från gymnasium eller motsvarande.

Kontaktperson

Gabriella Åberg, 0320-20 58 30


Samverkan med Anhörigas riksförbund

Under kursträffarna inhämtas kunskap genom föreläsningar, olika typer av seminarier och  gruppaktiviteter. Ett viktigt återkommande moment är professionell grupphandledning med psykolog. Mellan kursträffarna arbetar du med studieuppgifter och reflektioner via lärplattform på internet.


Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigomsorg ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som anhörigkonsulent ur olika perspektiv
  • Ha kunskaper om krisreaktioner och olika copingstrategier
  • Ha kunskap om och reflektera över etik och juridik som är kopplad till arbetsfältet

Kurstid

Höstterminen 2022, 24 augusti 2022 – 20 december 2022 med obligatoriska träffar på Helsjön den 24-26 augusti, 21 -23 september samt 16- 18 november. Vårterminen 2023, 9 januari – 2 juni med obligatoriska träffar på Helsjön den 1 – 3 februari, 22 – 24 mars samt 31 maj- 2 juni.

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar totalt 14 520 kr (2 420/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar totalt 5 640 kr (940/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp

Anhörigkonsulenter eller andra yrkesgrupper som möter anhöriga i sin profession, t ex biståndshandläggare och personal inom vården.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvariga

Gabriella Åberg Helsjön folkhögskola gabriella.aberg@helsjon.se och Julia Charleson Anhörigas Riksförbund, julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

Kursplan hittar du här.

Ansökan

Ansökan görs via vårt administrationsverktyg Schoolsoft. 


Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30