Våra utbildningarÖvriga kurserAnhörigkonsulent – fördjupning

Anhörigkonsulent – fördjupning

Det här är en eftergymnasial fördjupningskurs för dig som idag arbetar som anhörigkonsulent eller liknande i en kommun. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjöns folkhögskola. Däremellan uppgifter och reflektioner via lärplattform på internet.

Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjöns folkhögskola och Anhörigas Riksförbund

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Analysera innebörden av anhörigomsorg ur olika perspektiv
  • Ha kunskap om och reflektera över juridiken kopplat till arbetsfältet
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik och ha ett pedagogiskt förhållningssätt
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Se din roll som anhörigkonsulent ur olika perspektiv

Kurstid

9 september 2019 – 8 maj 2020

Träffar på Helsjön: 10-12 september, 8-10 oktober, 5-7 november, 28-30 januari, 17-19 mars samt 5-7 maj

Kostnad

Undervisningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi. Du som bor på skolan vid träffarna betalar totalt 13 200 kr (2 200/träff) för boende och alla måltider. Externatstuderande betalar totalt 4 800 kr (800/träff) inkluderar förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp

Anhörigkonsulenter eller andra yrkesgrupper som möter anhöriga i sin profession, t ex biståndshandläggare och personal inom vården.

Antagningskrav

Examen från gymnasium eller motsvarande.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på 50 %. För information om studiemedel se csn.se

Kursansvariga

Gabriella Åberg Helsjöns folkhögskola e-post gabriella.aberg@helsjon.se och Lina Brustad Anhörigas Riksförbund, e-post lina.brustad@anhorigasriksforbund.se

Kursplan

Ansökningsformulär (webbformulär via skolans administrationssystem schoolsoft). Vi har några platser kvar så välkommen med din ansökan.