fbpx

Kristen spiritualitet

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Välkommen till en folkhögskolekurs  som syftar till fördjupning av det kristna livet, med andlig vägledning på ignatiansk grund.

Kursen Kristen spiritualitet vänder sig till dig som…
… längtar efter fördjupning i ditt liv som kristen.
… tänker att du skulle vilja att Gud fick mer utrymme i ditt liv.
… vill utforska fler av de möjligheter som finns i bönen och kyrkans tradition.
… söker efter större kunskap om bibelns berättelser och kyrkans inre liv.
… vill upptäcka mer av Guds närvaro i vardagen.

Kurstid:
Kursen startar igen i augusti 2021 och pågår varje torsdag fram till december 2021. Tid: 9-16. Utöver undervisningen på torsdagarna ingår vissa hemuppgifter, regelbundna själavårdssamtal och en helgretreat. Exakt start- och slutdatum för hösten 2021 kommer inom kort.

Kursplats:
Kungsgatan 45, mitt i centrala Göteborg.

Kursupplägg:

  • Föreläsningar med kursledare och gästföreläsare
  • Bibelstudier
  • Samtal och diskussion
  • Böneövningar
  • Tredagarsretreat på Helsjöns folkhögskola

Studierna bygger på folkbildningens grundtanke med erfarenhetsbaserad kunskap där kursdeltagarna tillsammans bildar sig och utvecklas.

Ur programmet:
Vad är min längtan? – Sanningen gör oss fria – Biblisk kunskapssyn – Identitet och kallelse – Att upptäcka Gud i allt – Förbön för världen

Kostnad: 100 kr för materialkostnad samt kostnad för en helgretreat fredag till söndag i enkelrum ca 2 000 kr.

Kursledare:
Lise-Lotte Wallin, teologlärare på Helsjön folkhögskola. E-post lise-lotte.wallin@helsjon.se

Josefine Callenberg, domkyrkokomminister, retreatledare. E-post josefine.callenberg@svenskakyrkan.se

Kursanordnare:
Helsjön folkhögskola i samarbete med Evangeliska brödraförsamlingen och Göteborgs Domkyrkoförsamling.

FörkunskapskravKursen förutsätter en grundläggande kännedom om kristen tro.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30