fbpx

Att vara kyrka

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Att vara kyrka är en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Utbildningen vänder sig till församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang.

Under kursen får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om bl a det det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med ideella medarbetare.

Träffar på Helsjön:

7 – 9 september 2020

24 -26 november 2020

25 – 26 januari 2021

14-15 april 2021

Kostnad:

Kursen bekostas av Ideellt forum och Helsjöns folkhögskola.
Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen, totalt ca 11 000 kr.

Kursledning:

JanOlof Nordström, Ideellt forum
Carina Frykman, Göteborgs stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Eva Wulff, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Helsjön folkhögskola

Mer information:

www.ideelltforum.se
Lise-Lotte Wallin, Helsjön folkhögskola
e-post: lise-lotte.wallin@helsjon.se
telefon: 0320-20 58 30

Ansökan:

Ansökningsformulär (via vårt administrationssystem schoolsoft). I ansökan ska en motivering från församlingsledningen bifogas.

Ansökan ska vara inne senast 25 maj och besked om vilka som antas till utbildningen lämnas under juni månad. Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Utbildningen motsvarar cirka kvartsfart.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30