Våra utbildningarMusiklinjenAntagningsprov

Antagningsprov

PartiturSå här går antagningsproven till:

Uppspelning i aulan

 • Huvudinstrument
  Förbered två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument med en maxlängd på 5 minuter tillsammans . Om du vill spela ur ett längre stycke kan du välja de mest kärnfulla partierna och kanske inte nödvändigtvis spela från början. Vi lägger inga värderingar i styckets stil eller uttryck utan det viktiga är att du framför det som du tycker visar den bästa tänkbara bilden av dig själv.För dig som har trummor eller bas som huvudinstrumet
  Förbered två låtar av olika karaktär med en maxlängd på 5 minuter. Kompgrupp erbjuds och väljer du att spela med den så skicka in noter i förväg.
  Du kan också välja att spela med eget backing track.

 

 •  Biinstrument
  På ditt biinstrument spelar du ett stycke om max 2 minuter.

 

 • Röst och ackordinstrument
  Om du inte redan har visat din röst i dina egenvalda stycken vill vi gärna höra den. Det räcker med en enkel visa som Blinka lilla stjärna. Detsamma gäller om vi inte hört något spel på ackordinstrument (piano eller gitarr). Även här räcker det med en enkel visa.

 

 • Instuderingsstycke
  En vecka före provet kan du ladda ner ett instuderingsstycke från vår hemsida. Du väljer själv vilket instrument du vill utföra instuderingsuppgiften på.

 

 • För dig som har bas som huvudinstrument:
  En vecka före provet kan du ladda ner ett instuderingsstycke, bestående av några korta små låtar i olika rytmiska stilar, från vår hemsida. Detta kommer du att få spela med kompgruppen.

  För dig som har trummor som huvudinstrument:

  Du kommer istället för ett instuderingsstycke att få spela med kompet i några olika stilar.
  Detta prov går inte att förbereda.

 

 • Härmningar
  Det sista momentet i uppspelsprovet är att du härmar några rytmer och melodier. Du får en given puls att förhålla dig till. Sedan hör du en klappad rytm som du klappar efter med dina händer. Därefter får du höra några sjungna melodier som du härmar med din röst. Dessa härmningar kan du inte förbereda i förväg.

 

Intervju
I en kort intervju får du berätta lite om din musikaliska bakgrund och dina förväntningar på studierna på Helsjön.

Grupplektion i rytmik
En del av antagningsprovet är att du deltar i en grupplektion i rytmik. Utöver att vara klädd i rörelsevänliga kläder och ta av dig skor och strumpor kan du inte förbereda något, men när du väl är här gäller det att ha öppna sinnen och ge dig hän. Vi tittar på puls, koordination, uppfinningsrikedom, initiativförmåga, samarbete, improvisation, lyhördhet och fantasi. Allt detta medan du bara har kul.

Skriftliga uppgifter i gehör
I det skriftliga gehörsprovet får du höra skillnad på moll och dur och lyssna till och notera intervaller, rytmer och melodier.

Skriftliga uppgifter i musikteori
I teoriprovet får du redogöra för notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar, ackordbenämningar, rytmnotering och fyrstämmig sats. Detta prov är mest av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

 

Kriterier för antagning

 • musikalisk uttrycksvilja
 • instrumentala/sångliga färdigheter
 • samlad bedömning av alla delprov
 • motivation och intresse

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnande i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.

 

Frågor och svar
Vad ska jag förbereda?
Två stycken på huvudinstrument och ett på biinstrument. Du skall vara beredd på att sjunga och spela ackord även om du söker på andra instrument än sång, piano eller gitarr. Instuderingsstycke.

Vilket är mitt huvudinstrument?
Ditt huvudinstrument är det instrument som du i första hand vill ha undervisning i hos oss, inte nödvändigtvis det som du har spelat längst eller mest.

Om jag har sång som huvud- och piano som biinstrument, måste jag ändå sjunga en visa?
Nej, då har vi hört både din röst och hur du hanterar harmonier, så då går vi vidare med instuderingsstycke och härmningar.

Om jag har violin som första och piano som andra, måste jag sjunga då?
Ja, i så fall vill vi höra din röst i en enkel visa.

Om jag har trumpet som första och sång som andra, måste jag spela då?
Ja, i så fall vill vi gärna höra dig hantera några ackord.

Vad gör jag om jag inte hinner lära mig hela instuderingsstycket?
Gör så mycket du hinner. Vi lyssnar efter det som finns som är bra, inte efter det som fattas.