Våra utbildningarÖvriga kurserAllmän baskurs – svenska för invandrare i Göteborg

Helsjöns basår – för invandrare i Göteborg

sfi-stor

Som en del av verksamheten ENVIS, En väg in i det svenska samhället, erbjuder Helsjöns folkhögskola ett utvecklingsår med möjlighet till ett års påbyggnad, basåret 1 och basåret 2.

Basåret 1 vänder sig till den som har svenska som andraspråk och vill förbättra sina möjlighet att klara av vardagen i det svenska samhället, må bra och förstå system, normer och värden.

Basåret 2 är en fortsättning på basåret 1, där vi jobbar vidare, med större fokus på språkutveckling, praktik och framtiden.

Basåren berättigar inte till studiemedel.

Var? För nuvarande i lokal i Bergsjöns kyrka men inför hösten söker vi nya lokaler i nordöstra Göteborg.

När? Dagtid måndag – fredag.

Programtider
Hösten: 22 augusti – 20 december 2018, lov vecka 44
Våren: 8 januari – 5 juni 2019, lov vecka 7 och 16

Veckans innehåll, heltid 5 dagar/vecka

  • Grundläggande träning i att tala och förstå svenska språket tillsammans med pedagoger
  • Svenska med SFI-lärare
  • Gemenskap
  • Rörelse och hälsa
  • Vardaglig matematik, samhällsinformation och IT-kunskap
  • Den svenska naturen
  • Orientering om samhälle, religion, svensk historia och geografi
  • Praktisk språkträning med svensktalande volontärer
  • Skapande och svenska genom hantverk och estetisk verksamhet
  • Svenska genom musiken

Det finns möjlighet att vara med på deltid enligt överenskommelse med samordnaren. I förekommande fall kan basåret också kombineras med praktik på Erikshjälpen second hand i Kortedala eller arbetsträning/praktik i Textilateljén.

Vem kan söka?
Den som befinner sig på B-nivå i SFI eller högre och är grundläggande läs- och skrivkunnig på svenska.

Hur söker man?
Ansökan Helsjöns basår OBS! pdf-fil – fyll i, skanna och skicka till samordnare Andrea Bruzelius med e-post andrea.bruzelius@helsjon.se eller med post till Allhelgonakyrkan, Årstidsgatan 1, 415 13 Göteborg.

För enbart praktik på Textilateljén finns en separat ansökan, Ansökan Textilateljén

Frågor? 
Kontakta samordnare Andrea Bruzelius på telefon 073-7731083.

Informationsfolder Helsjöns basår