Våra utbildningarÖvriga kurserKristen spiritualitet

Kristen spiritualitet

En folkhögskolekurs på kvartsfart som syftar till fördjupning av det kristna livet, med andlig vägledning på ignatiansk grund.

Målgrupp:
Du som …
… längtar efter fördjupning i ditt liv som kristen.
… tänker att du skulle vilja att Gud fick mer utrymme i ditt liv.
… vill utforska fler av de möjligheter som finns i bönen och kyrkans tradition.
… söker efter större kunskap omkring bibelns berättelser och kyrkans inre liv.
… vill upptäcka mer av Guds närvaro i vardagen.

Kurstid:
Måndagar klockan 9 – 16 med start 27 augusti 2018 och slut 10 december.

Kursplats:
Kungsgatan 45, mitt i centrala Göteborg.

Kursanordnare:
Helsjön folkhögskola i samarbete med Evangeliska brödraförsamlingen och Göteborgs Domkyrkoförsamling.

Kursledare:
Anna Sophia Bonde, bibellärare på Helsjön folkhögskola. E-post annasophia.bonde@helsjon.se

Josefine Callenberg, domkyrkokomminister, retreatledare. E-post josefine.callenberg@svenskakyrkan.se

Mike Boije, verksamhetsutvecklare i Evangeliska brödraförsamlingen. E-post mike@evangeliskabrodraforsamlingen.se

Kursupplägg:

  • Föreläsningar
  • Bibelstudier
  • Samtal och diskussion
  • Böneövningar
  • Tredagarsretreat


Ur programmet:
Vad är min längtan? – Sanningen gör oss fria – Biblisk kunskapssyn – Identitet och kallelse – Att upptäcka Gud i allt – Förbön för världen

Kostnad: 100 kr för materialkostnad samt retreat (dygnspris/enkelrum)

Anmäl dig i nedanstående formulär.

Kursanmälan Kristen spiritualitet

 

Verification